400-683-1198 7X24小时服务
登录 | 注册 | 购物车 0
互联先锋
收藏我们

 欢迎注册会员

欢迎加入1198域名交易平台,加入会员后,可享受1198.cn站小星星等服务。

会员

充值

服务单

顶部

通用域名注册局认证
 1. .biz
  .BIZ认证
 2. .com
  .COM认证
 3. .info
  .INFO认证
 4. .mobi
  .MOBI认证
 5. .net
  .NET认证
 6. .org
  .ORG认证
欧洲域名注册局认证
 1. .am
  .AM认证
 2. .at
  .AT认证
 3. .ch
  .CH认证
 4. .cz
  .CZ认证
 5. .dk
  .DK认证
 6. .es
  .ES认证
 7. .eu
  .EU认证
 8. .fr
  .FR认证
 9. .gr
  .GR认证
 10. .fi
  .FI认证
 11. .dk
  .IE认证
 12. .hu
  .HU认证
 13. .it
  .IT认证
 14. .im
  .IM认证
 15. .ru
  .RU认证
 16. .me
  .ME认证
 17. .ro
  .RO认证
 18. .nl
  .NL认证
 19. .sk
  .SK认证
 20. .pl
  .PL认证
 21. .lv
  .LV认证
 22. .non
  .NO认证
 23. .co.no
  .CO.NO认证
亚洲域名注册局认证
 1. .ae
  .AE认证
 2. .asia
  .ASIA认证
 3. .au
  .AU认证
 4. .cc
  .CC认证
 5. .cn
  .CN认证
 6. .fm
  .FM认证
 7. .HK
  .HK认证
 8. .IN
  .IN认证
 9. .jo
  .JO认证
 10. .kr
  .KR认证
 11. .lk
  .LK认证
 12. .mn
  .MN认证
 13. .nu
  .NU认证
 14. .ph
  .PH认证
 15. .pk
  .PK认证
 16. .sg
  .SG认证
 17. .tm
  .TM认证
 18. .vn
  .VN认证
 19. .tv
  .TV认证
美洲域名注册局认证
 1. .ac
  .AC认证
 2. .bo
  .BO认证
 3. .bs
  .BS认证
 4. .bz
  .BZ认证
 5. .ca
  .CA认证
 6. .cl
  .CL认证
 7. .cr
  .CR认证
 8. .dm
  .DM认证
 9. .gy
  .GY认证
 10. .ec
  .EC认证
 11. .ag
  .AG认证
 12. .hn
  .HN认证
 13. lc
  .LC认证
 14. .pe
  .PE认证
 15. .tt
  .TT认证
 16. .us
  .US认证
 17. .vg
  .VG认证
非洲域名注册局认证
 1. .cd
  .CD认证
 2. .mg
  .MG认证
 3. .ke
  .KE认证
 4. .st
  .ST认证
 5. .sh
  .SH认证
 6. .ly
  .LY认证
 7. .ug
  .UG认证
 8. .za
  .ZA认证